Telefon +48
12 312 50 91
e-mail
bok@mc2.pl
Login

Aspektyprawne

Napisz
Support
+4812 312 50 91

§1 postanowienia ogólne

 1. Regulamin mc2Servers jest jednym z Regulaminów poszczególnych usług, o których mowa w § 1.3 Regulaminu MC2.PL.
 2. Wszelkie sformułowania użyte w tym regulaminie mają takie znaczenie, jakie nadaje im Regulamin MC2.PL.

§ 2 parametry usługi mc2Servers

 1. Usługa mc2Servers umożliwia Usługobiorcy korzystanie z wirtualnego serwera o następujących maksymalnych parametrach:
  1. dostępna zagwarantowana pamięć RAM od 256 MB do 16 GB pamięci RAM,
  2. pojemność serwera od 10 GB do 640 GB,
  3. liczba godzin w miesiącu 730,
  4. transfer wychodzący od 1 GB.
 2. Usługobiorca może w trakcie obowiązywania umowy zmienić parametry usługi na wyższe.

§ 3 warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

 1. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę określone zostały przez Regulamin MC2.PL oraz AUP.

§ 4 zawarcie i rozwiązanie umowy

 1. Do zawarcia umowy niezbędne jest wykonanie czynności wskazanych w § 4 Regulaminu MC2.PL. Do usługi mc2Servers nie stosuje się postanowień dotyczących okresu próbnego.
 2. Umowa na świadczenie Usługi mc2Servers zawierana jest na czas nieokreślony.
 3. Umowa może być rozwiązana z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 5 płatności

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty abonamentu z góry przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest ponadto do zapłaty wynagrodzenia zależnego od ilości czasu w jakim korzystał z usługi.

§ 6 postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 12.03.2012 roku.