Telefon +48
12 312 50 91
e-mail
bok@mc2.pl
Login

Aspektyprawne

Napisz
Support
+4812 312 50 91

§1 postanowienia ogólne

 1. Regulamin mc2Sites jest jednym z Regulaminów poszczególnych usług, o których mowa w § 1.3 Regulaminu MC2.PL.
 2. Wszelkie sformułowania użyte w tym regulaminie mają takie znaczenie, jakie nadaje im Regulamin MC2.PL.

§ 2 usługa mc2Sites

 1. Usługa mc2Sites dane składowe: przestrzeń dyskowa, przestrzeń bazodanowa, cykli procesora oraz transferu danych.
 2. Parametry usługi zostały określone w ofercie opublikowanej na stronie www.mc2.pl obowiązującej w dniu zamówienia usługi.
 3. Wybrane parametry będą dostępne w panelu użytkownika.
 4. W okresie próbnym, o którym mowa w § 4 ust. 2, parametry usługi będą ograniczone.
 5. Usługobiorca może w okresie na jaki została zamówiona usługa zmienić jej parametry na wyższe.

§ 3 warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

 1. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę określone zostały przez Regulamin MC2.PL oraz AUP.

§ 4 zawarcie umowy

 1. Do zawarcia umowy niezbędne jest wykonanie czynności wskazanych w § 4 Regulaminu MC2.PL.
 2. Dokonanie rejestracji i podanie danych wskazanych w § 4.1 Regulaminu MC2.PL powoduje uruchomienie usługi mc2Sites na okres próbny wynoszący 14 dni.
 3. Usługa będzie udostępniona w pełnych parametrach pod warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia przed upływem okresu próbnego.
 4. Usługa mc2Sites może być zamówiona na okres:
  1. 6 miesięcy,
  2. 12 miesięcy.
 5. Zmiana parametrów dokonana przez Usługobiorcę nie powoduje zmiany okresu na jaki została zamówiona usługa.

§ 5 płatności

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia z góry za cały okres obowiązywania umowy.
 2. W przypadku dokonania przez Usługobiorcę zmiany parametrów usługi będzie on zobowiązany do zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

§ 6 postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 12.03.2012 roku.